Sähköinen suoramarkkinointi

Päivämäärä

23.3.2005

Diaarinumero

KUV/2002/45/5920

Osapuolet

Aller Julkaisut Oy

Tiivistelmä

Korkeimman oikeuden päätös KKO:2005:40 annettu 23.3.2005. Lainvoimainen.

Korkein oikeus kielsi Aller Julkaisut Oy:tä lähettämästä kuluttajille automaattisten soittojärjestelmien avulla tekstiviestejä suoramarkkinointitarkoituksin ilman vastaanottajan ennalta antamaa suostumusta.

Kielto ei estä Aller Julkaisut Oy:tä käyttämästä kuluttajalta tuotteen tai palvelun myynnin yhteydessä saamia tekstiviestiin liittyviä yhteystietoja samaan tuoteryhmään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinoinnissa, ellei asiakas ole sitä kieltänyt.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 60.000 euron uhkasakko.

Korkein oikeus muutti päätöksellään markkinaoikeuden päätöstä MAO:119/03.

Aller Julkaisut Oy oli lähettänyt kuluttajan matkapuhelimeen tekstiviestin, jossa tiedusteltiin, saiko hänelle lähettää Seiska -aikakauslehden tilausta koskevan tarjouksen.

Elinkeinonharjoittajan menettelyä pidettiin yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettuna kiellettynä suoramarkkinointina.