Sähköinen suoramarkkinointi

Päivämäärä

10.6.2003

Diaarinumero

KUV/2002/45/5946

Osapuolet

Jippii Group Oyj

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:120/03 annettu 10.6.2003. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen.

Kuluttaja-asiamies oli vaatinut, että Jippii Group Oyj:tä kuluttajansuojalain nojalla sakon uhalla kielletään käyttämästä sähköpostia kuluttajille suunnattuun suoramarkkinointiin, ellei kuluttaja ole ennakolta antanut tähän suostumustaan.

Yhtiö lisäsi sähköpostipalvelun tarjoajana tekstiä tästä palvelusta palvelun kautta lähetettävien sähköpostiviestien loppuun. ”Signaturessa” markkinoitiin Jippiin omia palveluja.

Markkinaoikeus katsoi, ettei kyseessä ole yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 21 §:n tarkoittama suoramarkkinointi.
Jippiin ”signature” sisältyi kuluttajan lähettämään sähköpostiviestiin liitännäisenä. Sähköpostiviestin varsinainen sisältö oli käyttäjän lähettämä viesti ei Jippiin ”signature”. Sähköpostin käyttämisessä pääasiallisena tarkoituksena oli käyttäjien välinen viestintä, ei yrityksen palveluiden markkinoiminen. Viestejä ei lähetetty markkinointitarkoituksessa. Markkinaoikeus katsoi, ettei Jippii Group Oyj ollut menettelyt sopimattomasti.