Hinnan ilmoittaminen mainonnassa

Päivämäärä

9.8.2005

Diaarinumero

KUV/2002/45/6216

Osapuolet

Lippupalvelu Oy

Tiivistelmä

Korkeimman oikeuden päätös KKO:2005:86 annettu 9.8.2005. Lainvoimainen.

Korkein oikeus pysytti markkinaoikeuden päätöksen MAO:165/03, jossa markkinaoikeus kielsi Lippupalvelu Oy:tä

  1. sallimasta markkinoida yksilöityä tapahtumaa ilman, että samalla ilmoitetaan markkinoidun tapahtuman lipun hinta selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla, ja
  2. sallimasta markkinoida yhtiön maksullista puhelinnumeroa pääsylippujen ostokanavana, ellei samalla ilmoiteta kyseisen puhelinnumeron hintaa selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 60.000 euron uhkasakko.

Viihdetapahtumien järjestäjät olivat omissa mainoksissaan markkinoineet viihdetapahtumia ilmoittamatta pääsylippujen hintaa tai lippujen ostopaikaksi ilmoitetun, pääsylippujen ennakkomyyntiä ja välitystä harjoittavan yhtiön maksullisen puhelinpalvelun hintaa.

Lippupalvelu oli kiistänyt olevansa oikea vastaaja asiassa sillä perusteella, että yhtiö ei ollut tilannut kyseistä markkinointia eikä sillä sen vuoksi ollut velvollisuutta ilmoittaa markkinoitujen tapahtumien hintoja. Yhtiö oli ilmoittanut olevansa vain lippujen välittäjä

Pääsylippuja välittävällä Lippupalvelulla oli korkeimman oikeuden mukaan oikeudellinen mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tapahtumien markkinoinnissa noudatetaan kuluttajansuojalain markkinointisäännöksiä. Koska markkinointi tapahtui myös Lippupalvelun eduksi, voitiin edellyttää, että Lippupalvelu sopimussuhteissaan ryhtyy tarpeellisiin toimiin sen varmistamiseksi, että tapahtumien markkinointi on hintatietojen suhteen asianmukaista.