Ennakkomaksun veloittaminen

Päivämäärä

13.6.2003

Diaarinumero

KUV/2002/45/6308

Osapuolet

Innoros Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:125/03 annettu 13.6.2003. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus tuomitsi markkinaoikeuden päätöksessä MAO:152/II/02 määrätyn kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon 50.000 euroa Innoros Oy:n maksettavaksi.

Innoros Oy oli markkinaoikeuden kieltopäätöksen MAO:152/II/02 jälkeen jatkanut sopimusehtokäytäntöään, jonka mukaan grillikodan rakennusosien toimituksista perittiin kuluttajilta ennakkomaksuja ilman, että yhtiö oli asettanut ennakkomaksuille kuluttajien saatavat turvaavaa, riittävää vakuutta.

Innoros Oy:n mainitsemia grillikotaelementtejä ei esillä olevassa asiassa voitu pitää sellaisina vakuuksina, jotka turvaisivat kuluttajien ennakkomaksut riittävästi. Yhtiön ilmoittamaksi lisävakuudeksi mainitsemaa yrityskiinnitystä ei myöskään voitu pitää esillä olevassa asiassa sellaisena vakuutena, joka voisi toimia kuluttajien ennakkomaksut turvaavana vakuutena.