Kohtuuton sopimusehto

Päivämäärä

4.9.2003

Diaarinumero

KUV/2002/45/6339

Osapuolet

Suomen Mediapuhelin SM Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:170/03 annettu 4.9.2003. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Suomen Mediapuhelin SM Oy:tä käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävän matkapuhelimen kaupan yhteydessä sopimusehtoa, jonka mukaan

  1. kuluttaja sitoutuu vastaamaan vaihdossa antamansa matkapuhelimen korjauskuluista, mikäli kaupanteon jälkeen tehtävässä vaihtopuhelimen tarkastuksessa ilmenee jokin muu kuin sopimuksessa erikseen mainittu, kuluttajan ilmoittama vika, tai
  2. kuluttaja sitoutuu lunastamaan vaihdossa antamansa matkapuhelimen takaisin, mikäli kaupanteon jälkeen tehtävässä vaihtopuhelimen tarkastuksessa ilmenee jokin muu kuin sopimuksessa erikseen mainittu, kuluttajan ilmoittama vika.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 60.000 uhkasakko.

Yhtiö markkinoi kuluttajille uusia matkapuhelimia ilmoittaen ottavansa vaihdossa käytettyjä matkapuhelimia. Sopimusehtojen mukaan kuluttaja sitoutui vastaamaan vaihdossa antamansa puhelimen korjauskuluista tai lunastamaan puhelimen takaisin, mikäli kaupanteon jälkeen tehtävässä vaihtopuhelimen tarkastuksessa ilmeni jokin muu kuin sopimuksessa erikseen mainittu, kuluttajan ilmoittama vika.

Yhtiön sopimusehtojen mukaan kuluttaja vastasi myös sellaisista vaihtopuhelimen vioista, joihin hän ei ollut voinut millään tavalla vaikuttaa ja, joista tällä ei ollut tietoa. Yhtiön sopimusehdoissa oli laajennettu kuluttajan virhevastuuta pitemmälle kuin irtaimen kauppaa koskevat tahdonvaltaiset siviilioikeudelliset säännökset edellyttivät. Yhtiön sopimusehdoista syntyi helposti sellainen kuva, että yhtiöllä oli yksinään oikeus päättää siitä, mitkä vaihtopuhelimen mahdolliset viat tai puutteet tulkitaan sopimuksessa tarkoitetuiksi vioiksi ja että yhtiö voi yksipuolisesti määrätä, onko kaupan kohteena oleva tavara sopimuksen ehtojen mukaista.