Takuuehto

Päivämäärä

13.12.2004

Diaarinumero

KUV/2002/45/6351

Osapuolet

Nokia Oyj

Tiivistelmä

Korkeimman oikeuden päätös KKO:2004:123 annettu 13.12.2004. Lainvoimainen.

Korkein oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen MAO:171/03 ja hylkäsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen.

Nokia Oyj oli antanut matkapuhelimille rajoitetun takuun siitä, ettei tuotteessa ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myytäessä materiaali- tai rakennevikoja eikä työn laadusta johtuvia puutteita sekä sitoutunut takuuaikana korjaamaan viallisen tuotteen tai korvaamaan sen toisella tuotteella. Nokia Oyj ei takuusitoumuksen mukaan kuitenkaan vastannut välillisistä vahingoista tai kustannuksista.

Kuluttaja-asiamies oli vaatinut, että Nokia Oyj:tä kielletään kuluttajansuojalain nojalla sakon uhalla käyttämästä matkapuhelinten takuusitoumuksessaan ehtoa, jonka perusteella yhtiö ei korvaa kuluttajille matkapuhelimien takuukorjausten yhteydessä syntyneitä välillisiä kustannuksia.

Markkinaoikeus kielsi Nokia Oyj:tä käyttämästä matkapuhelinten takuusitoumuksessaan ehtoa, jonka perusteella yhtiö ei korvaa kuluttajille matkapuhelimien takuukorjausten yhteydessä syntyneitä välillisiä kustannuksia silloin, kun kustannukset aiheutuvat yhtiön huolimattomuudesta tai siitä, että tuote ei kaupantekohetkellä vastaa sitä, mihin yhtiö on antamansa takuun perusteella erityisesti sitoutunut.

Korkein oikeus katsoi, ettei Nokia Oyj ollut antanut erityistä sitoumusta tavaran tietystä ominaisuudesta pelkästään sitoutumalla siihen, että tavara täyttää sille laissa jo muutenkin asetetut vaatimukset. Nokia Oyj:n takuuehtojen kohta, jonka mukaan välillisiä vahinkoja ei korvata, ei evännyt kuluttajalta sellaista oikeutta, joka hänelle lain mukaan kuuluisi, eikä ehtoa ollut pelkästään tällä perusteella pidettävä kohtuuttomana.