Hinnan ilmoittaminen, lisäedun sopimaton hallitsevuus, tarjouksen rajoituksista ilmoittaminen

Päivämäärä

16.1.2006

Diaarinumero

KUV/2003/45/2414

Osapuolet

DNA Finland Oy

Tiivistelmä

Korkeimman oikeuden päätös KKO:2006:6 annettu 16.1.2006. Lainvoimainen.

Korkein oikeus kielsi DNA Finland Oy:tä käyttämästä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissaan:

  • markkinointia, jossa käytetään maksutonta puheaikaa koskevaa tarjousta, tai tekemästä muuta vastaavaa tarjousta, jos kuluttaja ei saa käyttää tarjottua etua kokonaisuudessaan heti sitä mukaa kuin laskua kertyy ja jos yhtiö ei sitoudu edun taloudellisen merkityksen säilyttämiseen edun käyttöaikana;
  • markkinointia, jossa maksutonta puheaikaa koskevaa tarjousta käytetään siten, että kuluttajan huomio saattaa kiinnittyä vain maksuttomaan puheaikaan liittymän hintatietojen asemesta, tai tekemästä muuta vastaavaa tarjousta, joka esitystapansa vuoksi on omiaan viemään kuluttajan huomion pois tarjotusta liittymästä ja sen käyttökustannuksista;
  • lehtimainontaa, jossa käytetään maksutonta puheaikaa koskevaa tarjousta, kertomatta samalla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla puheajan käyttämistä koskevia ehtoja tai muita tarjouksen rajoituksia.

Kieltojen tehosteeksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

Korkein oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöstä MAO:223/04 siltä osin kuin markkinaoikeus oli kieltänyt DNA Finland Oy:tä 100 000 euron sakon uhalla jatkamasta:
• televisiomainontaa, jossa käytetään maksutonta puheaikaa koskevaa tarjousta, kertomatta samalla selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla puheajan käyttämistä koskevia ehtoja tai muita tarjouksen rajoituksia;

• televisio- ja lehtimainontaa, jossa tarjotaan yksilöityä matkapuhelinliittymää, ilmoittamatta samalla liittymän käyttökustannuksia selkeällä ja kuluttajien kannalta helposti havaittavalla tavalla.

DNA Finland Oy oli markkinoinut yksilöityä matkapuhelinliittymää sekä televisiossa että sanomalehdissä käyttämällä mainoksissa maksutonta puheaikaa koskevaa tarjousta.