Lisäedun sopimaton hallitsevuus

Päivämäärä

1.7.2005

Diaarinumero

KUV/2003/45/2748

Osapuolet

Stockmann Oyj Abp ja Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy

Tiivistelmä

Korkeimman oikeuden päätös KKO:2005:81 annettu 1.7.2005. Lainvoimainen.

Korkein oikeus kielsi Stockmann Oyj Abp:tä ja Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy:tä matkapuhelinliittymän markkinoinnissa tarjoamasta lisäetuja siten, että lisäetujen esittely hallitsee markkinointia tarjottavan hyödykkeen ja tarjouksen ehtojen esittelemisen kustannuksella.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

Markkinaoikeus hylkäsi päätöksessään MAO:63/04 kuluttaja-asiamiehen vaatimukset siltä osin, kun kuluttaja-asiamies oli vaatinut, että Stockmann Oyj Abp:ia ja Radiolinja Suomi Oy:tä kielletään käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä sopimuksissa ainoana maksutapana kulutusluottoa ja tarjoamasta kuluttajille suunnatussa kulutusluottojen markkinoinnissa lisäetuja, jotka eivät liity suoraan kyseiseen luottoon tai sen käyttöön. Myös korkein oikeus lausui, ettei perusteita kuluttaja-asiamiehen hakemuksen hyväksymiselle mainituilta osin ollut.

Elinkeinonharjoittaja oli tarjonnut ja markkinoinut matkapuhelinliittymää ja siihen kuuluvia palveluja kanta-asiakkailleen. Matkapuhelinliittymää koskeva sopimus edellytti, että kuluttajalla oli elinkeinonharjoittajan kanssa tehty sopimus tililuotosta, jonka kautta puhelinliittymän käyttämisestä kertyneiden maksujen laskutus tapahtui.

Korkein oikeus katsoi, että markkinointi oli ollut omiaan kohdistamaan kuluttajan päähuomion sopimuksentekotilanteessa tarjotun puhelinliittymän ja sen avaamisesta johtuvien velvollisuuksien sijasta myynninedistämiskeinoina hallitsevalla tavalla esitettyihin lisäetuihin. Menettelyä oli pidettävä kuluttajien kannalta sopimattomana.