Vertaileva markkinointi

Päivämäärä

29.12.2005

Diaarinumero

KUV/2004/45/3609

Osapuolet

Elisa Matkapuhelimet Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös (MAO:291:05) annettu 29.12.2005. Lainvoimainen. Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen.

Kuluttaja-asiamies oli vaatinut, että markkinaoikeus tuomitsee markkinatuomioistuimen Oy Radiolinja Ab:lle päätöksellään MT:1998:023 asettaman uhkasakon Elisan maksettavaksi.

Markkinatuomioistuin oli päätöksellään MT:1998:023 kieltänyt Oy Radiolinja Ab:ta sakon uhalla muun muassa vetoamasta suoritettuun vertailutestiin kertomatta samalla testin kattavuuteen ja tuotteiden vertailutapaan liittyviä olennaisia seikkoja.

Elisa Matkapuhelimet Oy oli 2004 julkaissut mainoksen, jossa oli viitattu Ilta-Sanomissa julkaistuun matkapuhelinliittymien hintavertailuun. Elisa Matkapuhelimet Oy:n liittymästä esitetty numeerinen hintatieto oli sisältänyt väitteen siitä, että se oli vertailluista liittymistä edullisin.

Mainoksen antama kuva vastaajayhtiön liittymän edullisemmuudesta vastasi markkinaoikeuden mukaan Ilta-Sanomissa julkaistua hintavertailua. Mainoksessa oli nimenomaisesti ilmoitettu siinä esitetyn hintataulukon koskevan mainittua esimerkkitapausta kuvatulla puhelimen käytöllä. Markkinoinnissa ei ollut jätetty kertomatta vertailuun vaikuttaneesta olennaisesta seikasta tai annettu totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa kuvaa esimerkkitapauksena käytetyn soittajatyypin vastaajayhtiön liittymän käytöstä aiheutuvista kustannuksista.