Hinnan ilmoittaminen, tuotteen ominaisuuksista ja tarjouksen ehdoista ilmoittaminen

Päivämäärä

10.6.2011

Diaarinumero

KUV/3522/43/2010

Osapuolet

Sanoma Entertainment Finland Oyj

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden 10.6.2011 antama päätös MAO:265/11. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Sanoma Entertainment Finland Oy:tä kuluttajiin kohdistuvissa mainoksissa

  1. tekemästä tarjousta ilmoittamatta selkeästi tarjouksen sisällöstä, ehdoista ja rajoituksista;
  2. tarjoamasta määräaikaista sopimusta yksilöidystä laajakaistapalvelusta tiettyyn hintaan ilmoittamatta samalla sopimuksen määräaikaisesta luonteesta ja tilausjakson kokonaishintaa ;
  3. tarjoamasta yksilöityä laajakaistayhteyttä tiettyyn hintaan ilmoittamatta selkeästi laajakaistayhteyden yhteysnopeuden rajoituksista.

Sanoma Entertainment Finland Oyj oli markkinoinut televisiossa ja sanomalehdissä Welho-laajakaistayhteyttä. Sanomalehtimainoksessa tarjouksen sisältöä koskevat ehdot oli esitetty hyvin pienellä tekstillä siten, että tiedot ovat vaikeasti luettavissa. Televisiomainoksessa oli yksilöityä laajakaistayhteyttä markkinoitaessa jätetty ilmoittamatta tilausjaksoa koskeva myyntihinta, eli hinta markkinoidulta määräaikaiselta 12 kuukauden ajalta. Mainoksesta ei käynyt myöskään ilmi millaiseen sopimussuhteeseen kuluttajan tuli sitoutua tarjouksen edut saadakseen. Lisäksi laajakaistaa markkinoitiin teoreettisin maksiminopeuksin.