Perintäkulujen kasvattaminen useilla maksuvaatimuksilla

Päivämäärä

25.1.2013

Diaarinumero

KUV/3871/43/2011

Osapuolet

WestStar Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:23/13 annettu 25.1.2013. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksen.

Kuluttaja-asiamies oli vaatinut, että WestStar Oy:tä kielletään käyttämästä ammattimaista perintätoimintaa harjoittaessaan menettelyä, jossa kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselle aiheutetaan tarpeettomia kuluja lähettämällä ilman erityistä aihetta samasta saatavasta velalliselle useampaa kuin kahta maksullista kirjallista maksuvaatimusta.

Markkinaoikeuden mukaan olennaista asian ratkaisemisen kannalta oli kuitenkin havaita, ottaen huomioon kuluttaja-asiamiehen vaatimus ja sen perusteet sekä asiaan sovellettava laki, että WestStar Oy:n perintäkulujen määrään puheena olevissa tapauksissa ei vaikuttanut yksin maksuvaatimusten lukumäärä, joka on ollut jopa kuusi, vaan myös niistä peritty yksikköhinta. Mikäli todettu yksikköhinta olisi ollut riittävän alhainen, oli mahdollista, että perintäkulujen yhteismäärä ei mainituissa esimerkkitapauksissa olisi kohonnut lähellekään perintäkulujen yhteismäärän enimmäismäärää. Maksuvaatimusten lukumäärä ei siten ollut yksin ratkaiseva sen kannalta, aiheutettiinko velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja.