Sopimaton puhelinmarkkinointi ikäihmisille

Päivämäärä

31.1.2011

Diaarinumero

KUV/4300/43/2010

Osapuolet

Saunalahti Group Oyj

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:41/11 annettu 31.1.2011. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Saunalahti Group Oyj:tä jatkamasta tai uudistamasta KotiPuhelin-liittymän eli kiinteän verkon liittymän korvaavan puhelinliittymän puhelinmarkkinoinnissa seuraavaa menettelyä:

  1. kuluttajalle ei selvästi kerrota, että markkinoidaan Saunalahden tuotetta,
  2. kuluttajalle ei anneta tietoa siitä, että KotiPuhelin-liittymä toimii GSM-verkossa sekä tämän vaikutuksesta liittymän käyttämiseen,
  3. kuluttajalle ei anneta tietoa peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä,
  4. 2-kohdassa tarkoitettuja tietoja annettaessa ei oteta huomioon kuluttajan ikään liittyvää, vaikuttamiselle erityisen altista asemaa.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 100.000 euron uhkasakko.

Saunalahti Group Oyj markkinoi kiinteän verkon liittymää korvaavaa, GSM-verkossa toimivaa puhelinliittymää (KotiPuhelin-liittymä sekä siihen liittyvä puhelinlaite) kuluttajille puhelimitse.

Saunalahti Group Oyj markkinoi kiinteän verkon liittymää korvaavaa, GSM-verkossa toimivaa puhelinliittymää (KotiPuhelin-liittymä sekä siihen liittyvä puhelinlaite) kuluttajille puhelimitse.

Erityisiä vaatimuksia KotiPuhelin-liittymän puhelinmarkkinoinnille toi se, että Saunalahden KotiPuhelin-liittymän asiakkaina oli suhteessa enemmän ikääntyneitä asiakkaita, KotiPuhelin-liittymän toimintaan ja käyttöön liittyy monia sille erityisiä piirteitä. Lisäksi kysymys oli uudenlaisesta liittymätuotteesta.