Tiedonantovelvollisuus kuluttajaluoton markkinoinnissa

Päivämäärä

19.6.2012

Diaarinumero

KUV/4528/43/2011

Osapuolet

OPR-Vakuus Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös (MAO:225/12) annettu 19.6.2012. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus tuomitsi kuluttaja-asiamiehen OPR-Vakuus Oy:lle antaman markkinointikiellon tehosteeksi 50.000 määräisenä asetetun uhkasakon OPR-Vakuus Oy:n maksettavaksi.

Lisäksi markkinaoikeus kielsi OPR-Vakuus Oy:tä jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajaluoton mainonnassa ilmenee luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa sekä luoton ja luottokustannusten yhteismäärää selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla siten, että tiedot annetaan edustavan esimerkin avulla.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 50.000 euron uhkasakko.

Kuluttaja-asiamies oli 30.3.2011 määrännyt OPR-Vakuus Oy:lle markkinointikiellon. OPR-Vakuus Oy oli tämän jälkeen markkinoinut kuluttajaluottoja ympäri Suomea samanaikaisesti 33 paikkakunnalla ja noin 4.770 julisteella. Kampanjassa olikäytetty kolmea eri kadunvarsimainosta. Mainokset olivat sijainneet muun muassa ajoratojen keskellä olevilla korokkeilla ja vilkasliikenteisen autotien reunassa.

Pienet tekstit mainostaulujen alaosassa oli esitetty siten, että tiedot eivät käytännössä olleet lainkaan luettavissa tavanomaiselta havainnointietäisyydeltä. Näin ollen mainokset eivät ole täyttäneet markkinoinnissa annettavien tietojen selkeyden ja helpon havaittavuuden vaatimuksia.

Laissa määriteltyjen pakollisten tietojen riittävään ja asianmukaiseen esittämiseen markkinoinnissa olisi tullut varautua jo mainosvälinettä valittaessa.