Yllyttäminen lainsäännöksistä piittaamattomuuteen

Päivämäärä

11.12.2007

Diaarinumero

KUV/6177/43/2007

Osapuolet

GSM Suomi Oyj

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden 11.12.2007 antama päätös (MAO:436/07).

Markkinaoikeus kielsi GSM Suomi Oyj:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa markkinoinnissa lupaamasta maksaa kuluttajan saaman rikesakon tai muun lainvastaisen toiminnan perusteella määrätyn seuraamuksen kuluttajan puolesta ja käyttämästä menettelyä, jossa kuluttajan velvollisuus noudattaa voimassa olevia lainsäännöksiä asetetaan kyseenalaiseksi.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 40.000 euron uhkasakko.

GSM Suomi Oyj markkinoi Spiidi-liittymää internetissä muun muassa seuraavilla lauseilla: ”Spiidi on armeliaampi kuin Jeesus. Kärähditkö kännykkä kourassa? Spiidi maksaa rikemaksusi. Nyt ja iankaikkisesti.” Spiidi-liittymän markkinoinnissa kerrottiin, että liittymän hintaan kuuluu aina rikesakkovakuutus. Jos asiakas kärähtää ratista, GSM Suomi Oyj lupasi maksaa sakon asiakkaan puolesta. Asiakkaan tarvitsi vain lähettää rikesakkonsa yhtiölle.