Korkolain vastainen sopimussakko

Päivämäärä

14.10.2013

Diaarinumero

KUV/7158/43/2012

Osapuolet

Oy Parknet Ab

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden 14.10.2013 antama päätös MAO:372/13. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Oy Parknet Ab:tä käyttämästä kuluttajasopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan Oy Parknet Ab:llä on oikeus puolitoistakertaistaa erääntynyt 40 euron valvontamaksu.

Oy Parknet Ab:n harjoitti maksullista pysäköinninvalvontaa. Yhtiö sovelsi yksityisessä pysäköinninvalvonnassa sopimusehtoa, joka mahdollisti 40 euron suuruisen valvontamaksun puolitoistakertaistamisen 60 euroon. Valvontamaksulomakkeessa oli ilmoitettu, että 40 euron valvontamaksu on maksettava 14 päivän kuluessa lomakkeen päiväyksestä lomakkeeseen oheistettua tilisiirtolomaketta käyttäen ja että, mikäli valvontamaksua ei ole maksettu 14 vuorokauden sisällä, on yhtiöllä oikeus puolitoistakertaistaa valvontamaksun suuruus. Maksun korotuksesta oli ilmoitettu valvontamaksulomakkeen lisäksi yhtiön verkkosivuilla ja myös pysäköintialueilla olevissa opasteissa, joissa yhtiö oli nimetty alueella pysäköintiä valvovaksi yritykseksi.