Tiedonantovelvollisuus kuluttajaluoton mainonnassa

Päivämäärä

24.5.2024

Diaarinumero

Diaarinumero KKV/503/14.08.01.02/2024

Osapuolet

Santander Consumer Finance Oy

Tiivistelmä

Hakemus markkinaoikeuteen 24.5.2024.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus

  1. tuomitsee kuluttaja-asiamiehen 1.10.2013 määräämässä kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §:ssä tarkoitetussa kiellossa asetetun 100.000 euron uhkasakon maksettavaksi; ja
  2. kieltää Santander Consumer Finance Oy:tä 750.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajaluoton mainonnassa ilmenee luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, ellei mainonnassa ilmoiteta samalla myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa sekä luoton ja luottokustannustenyhteismäärää ja maksuerien määrää selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti siten, että tiedot annetaan edustavan esimerkin avulla.

Santanderin nimissä mainostettiin kertaluottoa henkilöauton hankinnan rahoittamiseksi. Hakemuksen perusteena olevista 2024 esitetyistä televisiomainoksista ilmeni korkoa, kuukausierää ja auton käteishintaa koskevat tiedot. Muut kuluttajaluotosta annettavat tiedot ilmoitettiin ruudun alareunassa pienellä fontilla. Kuluttajalla ei ollut edes mahdollisuutta lukea ja sisäistää ilmoitettuja kuluttajaluotosta annettuja tietoja.

Santander on rikkonut toistuvasti yhtiölle 2013 määrättyä kieltoa, jonka määrääminen on perustunut kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n rikkomiseen. Kuluttaja-asiamiehen 2013 määräämällä kiellolla ja sen tehosteena olevalla uhkasakolla ei ole ollut sellaista vaikutusta, että Santander olisi toiminut kiellon vaatimalla tavalla ja pidättäytynyt kiellon vastaisesta menettelystä.

Kun Santanderin 2024 toteuttama menettely on katsottava kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vastaiseksi kuluttaja-asiamiehen 2013 määräämästä kiellosta huolimatta, on välttämätöntä, että markkinaoikeus määrää Santanderille kiellon. Kun markkinaoikeuden määräämän kiellon tehosteeksi asetettavan sakon uhan tulee olla omiaan tehokkaasti ehkäisemään annetun kiellon rikkominen, kuluttaja-asiamies vaatii määrättävän kiellon tehosteeksi 750 000 euron sakon uhan.