Är du på väg på en wellness- eller yogaresa?

Om du köper en resa som inkluderar logi och exempelvis motionshandledning, redskapshyra eller annan resetjänst som är viktig med tanke på resan, är det fråga om en paketresa. Den som sammanställt och sålt paketresan är då researrangör. Innan man köper en paketresa gör man klokt i att kontrollera att den ansvariga researrangören finns i registret över paketreserörelser som förs av Konkurrens- och konsumentverket och att arrangören har ställt en säkerhet, som säkerställer de pengar som resenärerna betalat på förhand.

Resenärernas rättigheter varierar beroende på om de köpt en paketresa eller reser på egen hand och med vilket färdmedel de reser. Paketresor är exempelvis traditionella sällskapsresor eller paket som inkluderar flyg och hotellinkvartering. På sistone har också olika hobby- och wellnessresor blivit allmännare, såsom yogaresor.

På en paketresa har resenären ett skydd i enlighet med villkoren för paketresor från köpögonblicket till resans slut. I skyddet ingår bland annat avbokningsrätt och hjälp i problemsituationer. Researrangören är också ansvarig för de tjänster som ingår i resan, såsom för transporter och inkvartering. Researrangören kan inte överföra ansvaret på underleverantörer, såsom transportföretaget, inkvarteringsrörelsen eller en annan resebyrå.

Då en paketresa betalas innan resan börjar, ska researrangören ställa en säkerhet i händelse av insolvens. Om researrangören går i konkurs ersätts ur säkerheten resenärens hemresa och förhandsbetalningar. Konkurrens- och konsumentverket för ett register över paketreserörelser. Genom det kan resenären kontrollera att det företag som marknadsför resan har ställt en säkerhet.