Att handla tryggt på nätet kräver vaksamhet – även under julen

Finländarna handlar i år igen en större andel av innehållet i julklappssäckarna på nätet än föregående år. Det lönar sig ändå för konsumenten att vara uppmärksam vid nätköp så att inte presenterna som slås in innehåller produktförfalskningar eller farliga varor. De finländska övervakningsmyndigheterna vill påminna konsumenterna så här inför julhandeln om att kunskap ökar tryggheten vid nätköp.

Tiden inför julen är årets viktigaste säsong för detaljhandeln. I december 2014 köpte finländarna produkter för 4,6 miljarder euro, dvs. en femtedel mera än under de övriga månaderna i genomsnitt. Mängden ser ut att bli ungefär densamma även i år. Försäljningen av smycken, klockor, böcker, hemteknik och leksaker närapå fördubblas i december jämfört med en genomsnittlig månadsförsäljning.

Enligt en färsk enkät som Finsk Handel låtit utföra kommer minst var tredje konsument med säkerhet att julhandla på nätet. Beredskapen att köpa från utlandet ökar också. I synnerhet män under 40 år är positiva till att handla utomlands.

Vardagsrumssoffan som handelsplats, obegränsade köpmöjligheter och förmånligare priser lockar konsumenterna till nätbutikerna. I sin gemensamma informationskampanj ”Tässä kaupungissa ei ole seriffiä” (I den här staden finns ingen sheriff) vill myndigheterna berätta hur du borde agera som konsument när du handlar på nätet för att undvika problem.

Problemsituationer kan vara svåra att reda ut, om det över huvudtaget går, när handeln sker globalt. De finländska övervakningsmyndigheterna kan endast ingripa i finländska webbutikers produkter och i finskspråkiga webbutikers marknadsföring och avtalsvillkor.

Bedrägerier eller till och med livsfarliga produkter

För en konsument kan det vara svårt att identifiera en pålitlig webbutik. Några praktiska tips kan ändå vara till hjälp. På webbplatsen www.tietolisaaturvaa.fi/sv finns praktiska råd som det lönar sig att ta del av som konsument på nätet.

Den som beger sig för att handla på nätet som helt okunnig, kan stöta på många slags problem.  Att häva ett köp eller säga upp ett avtal kan vara vanskligt, en i förväg betald vara kanske inte kommer eller köpta produkter kanske är defekta.

Utöver de ekonomiska förlusterna kan man i värsta fall på nätet hitta en produkt som på något håll i världen dragits bort från marknaden som livsfarlig. I stället för en äkta produkt kan ett paket innehålla olika produktförfalskningar. Om en produkt inte uppfyller säkerhetskraven och butiken verkar utanför myndigheternas behörighetsområde är det konsumenten som bär ansvaret för eventuella skador.

Bakom de finländska övervakningsmyndigheternas kampanj står Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Tullen samt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Kampanjen stöds av förbundet Finsk Handel.

Myndigheterna drog igång kampanjen för trygga köp på webben för ett år sedan. Cirka 125 000 gånger har kampanjens videofilmer spelats upp i år.

Fem tips till den som köper på nätet

  1. Om en offert låter för bra för att vara sann, är den sällan sann.
  2. Studera helhetsintrycket som webbutiken ger och dess språk. Om någonting väcker dina misstankar, skynda långsamt.
  3. Ta del av leveransvillkoren och sök upp butikens kontaktinformation. Om du inte hittar dessa, kan det innebära problem senare.
  4. Utred säljarens tillförlitlighet genom att googla till exempel på sökorden ”webbutikens namn + problems”.
  5. Spara din beställning och gör alltid reklamationer skriftligt.