Bantningsprodukter tar dina pengar, inte dina kilon

Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentförbundet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Konsumenteuropa i Finland uppmanar att ha en kritisk hållning till bantningspreparat. Om löftena om en produkt låter för bra för att vara sanna, ska man inte tro på dem.

På internet och på Facebook gör man reklam för många olika bantningspreparat som utlovar en snabb viktminskning. I praktiken är de flesta produkterna bedrägerier, eftersom de inte lever upp till reklamens löften.

Av konsumenternas kontakt med konsumentombudsmannen och Konsumenteuropa framgår att de även finns andra risker förknippade med beställningen av bantningspreparat. Det är vanligt att konsumenten tror sig ha beställt ett gratisprov eller deltagit i en utlottning, men börjar istället regelbundet få hem avgiftsbelagda produktpaket.

Deras kreditkort har dessutom debiterats större summor för bantningsprodukter än vad som framgick av reklamen. Ibland har debiteringen fortsatt även om konsumenten skulle ha hävt avtalet enligt bestämmelserna för distansförsäljning och returnerat produkterna. Inte heller löften som ”pengarna tillbaka om du inte är nöjd” har infriats. Dessutom är det allmänt svårt eller omöjligt att få kontakt med företagen.

En stor del av företagen bakom bantningspreparaten är verksamma från utlandet och har bara en postboxadress. Myndigheterna har därför mycket begränsade möjligheter att ingripa i deras verksamhet. Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentförbundet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Konsumenteuropa i Finland vill påminna om att en kritisk hållning till bantningspreparat är det bästa sättet att undgå att bli lurad. Ett bedrägeri kan identifieras till exempel med hjälp av följande:

  • Vikten påstås minska trots att man skulle äta och röra på sig som tidigare.
  • Företaget anger inte sina kontaktuppgifter.
  • Avtalsvillkoren är otydliga eller går inte att hitta alls.
  • Reklamen hänvisar till en enstaka läkares, konsuments, känd persons eller myndighets rekommendationer eller godkännande.

Fler tips och anvisningar finns på Konkurrens- och konsumentverkets Bedrägerier-webbplats, på Eviras webbplats och i Konsumenteuropa i Nordens rapport.

Konkurrens- och konsumentverket har länge följt bedrägerier som medlem i ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network). De över 30 medlemsländerna i nätverket påminner traditionellt en gång om året om olika bedrägerier och konsumenternas möjligheter att skydda sig.