Brister i nätbutiker för kläder och skor

Finland riktade in sig på 12 stora nätbutiker för kläder och skor i EU:s konsumentskyddsmyndigheters gemensamma övervakningskampanj. Konsumentombudsmannen utredde hurdan information näringsidkarna lämnar före ett köp om de produkter de säljer i sina nätbutiker, konsumentens rättigheter och själva företaget. Om denna information föreskrivs i EU:s direktiv om konsumenträttigheter som trädde i kraft sommaren 2014. Syftet med övervakningskampanjen, som genomfördes i slutet av 2015, var att säkerställa att konsumenterna får den lagstadgade informationen. Konsumentombudsmannen fann brister på tio kontrollerade webbplatser, som nu i huvudsak har korrigerats så att de överensstämmer med lagen.

I Finland kontrollerade konsumentombudsmannen webbplatser för nätbutiker som säljer kläder och skor. Följande aktörer kontrollerades: www.zalando.fi (Zalando), www.netanttila.fi (Anttila Oy), www.hm.com/fi (H & M Hennes & Mauritz AB), www.ellos.fi (Ellos), www.prisma.fi (S-Verkkopalvelut Oy), www.stockmann.com (Stockmann Oyj Abp), www.k-citymarket.fi (Kesko Oyj), www.sokos.fi (S-Verkkopalvelut Oy), www.hobbyhall.fi (Stockmann Oyj Abp), www.brandos.fi (Footway Oy), www.sportamore.fi (Sportamore AB (Publ) filial I Finland) och www.boozt.com (BZT Fashion Ab).

Totalt kontrollerade EU:s konsumentskyddsmyndigheter 743 webbplatser där konsumentprodukter säljs. På 436 av dessa upptäcktes brister i informationen till konsumenten. Bland webbplatserna fanns såväl multinationella stora aktörer inom näthandel som småföretag. Till dags dato har 353 av dessa nätbutiker korrigerat sina webbplatser enligt konsumentskyddsmyndigheternas krav.

På EU-nivån upptäcktes följande brister när det gäller lagstadgad information som ska lämnas före ett köp på nätet:

  • Totalt 63 procent av de kontrollerade webbplatserna lämnade bristfälliga eller oklara uppgifter till konsumenten angående ångerrätten. Webbplatserna erbjöd till exempel inte rätt sorts ångerblankett eller så nämndes inte ångerrättens längd (14 dygn).
  • På 34 procent av webbplatserna informerades bristfälligt eller oklart om företaget bakom nätbutiken. Man uppgav till exempel inte företagets/företagarens namn eller geografiska adress.
  • På 21 procent av webbplatserna fick konsumenten inte på ett tydligt och lättfattligt sätt reda på priset eller avtalsvillkoren före beställningsbekräftelsen.
  • På 18 procent av webbplatserna var informationen om varans eller tjänstens egenskaper otydlig.

De ovan nämnda bristerna på webbplatser fanns inom olika sektorer av konsumenthandeln, inom såväl vanliga butiker som specialaffärer (varor, tjänster, digitalt innehåll). De nationella myndigheterna fortsätter att utreda ärendet för de nätbutikers del som inte ännu lämnar sådan information som överensstämmer med lagens krav på sina webbplatser.

EU:s konsumentskyddsmyndigheter utför under kommissionens ledning regelbundet samtidiga övervakningskampanjer som omfattar hela EU (sweep) för att övervaka att konsumentskyddsbestämmelserna följs. Den nu genomförda övervakningen var den mest omfattande hittills. Tidigare har man bland annat kontrollerat webbplatser som förmedlar flygresor och nätbutiker för hushållsmaskiner.

Mera: