EU-konsumentskyddsmyndigheter fann vilseledande marknadsföring på resejämförelsesajter

Konsumenterna bokar sina hotell- och flygresor allt oftare på nätet, men samtidigt har konsumenterna allt oftare problem med den service som rese-branschen på nätet erbjuder.

Europeiska kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheterna inledde år 2016 en genomgång av 352 webbplatser för prisjämförelser och resebokningar på vilka man kan jämföra erbjudanden och priser i resebranschen.

Granskningen visar att på många sajter marknadsförs tjänster inom rese- och semesterbranschen för konsumenter på ett vilseledande sätt.

Oftast gäller bristerna på prisjämförelse- och resebokningssajterna priser och hur de räknas och framförs. Exempelvis tillkom olika typer av prispåslag i ett sent skede av bokningsprocessen utan att konsumenten fick någon tydlig information om att det inte fanns några tillgängliga tjänster till det annonserade priset.

Myndigheterna uppmanar de berörda webbplatserna att anpassa sitt arbetssätt till EU:s konsumentlagstiftning,

I Finland granskade konsumentombudsmannen 9 sajter. Närmare uppgifter om resultaten ges senare i år.

Läs mera:
Europeiska kommissionens pressmeddelande 7.4.2017: Booking your holidays online: Commission and consumer protection authorities act on misleading travel booking websites