Förbudet mot företagsförvärv avseende Kesko och Heinon Tukku fick laga kraft

I ett avgörande den 17 februari 2020 förbjöd marknadsdomstolen företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku. Kesko meddelade den 18 mars 2020 att bolaget inte kommer att överklaga marknadsdomstolens beslut. Därmed är förbudet slutgiltigt.

KKV framställde för marknadsdomstolen i november 2019 att företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku förbjuds. Enligt KKV skulle företagsförvärvet avsevärt minskat konkurrensen inom försäljningen av dagligvaror till foodservice-kunder, till exempel restauranger och hotell. Baserat på sina efterforskningar konstaterade myndigheten att förvärvet skulle ha lett till att Kesko får en dominerande ställning på partihandelsmarknaden, där parterna har en gemensam marknadsandel på hela 60–70 procent.

Detta är den fjärde gången genom tiderna som det görs en framställning i Finland om att ett företagsförvärv ska förbjudas, och framställningen är den första som lett till att ett företagsförvärv förbjudits. I tidigare fall har marknadsdomstolen ställt upp villkor som har gjort att företagsförvärvet har kunnat genomföras.

Marknadsdomstolen förbjöd företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku, KKV:s meddelande 17.2.2020.