Fråga hur mycket taxiresan kostar på förhand och be om kvitto på resan

I julfesttider är det fler än vanligt som reser med taxi. För att taxiresan ska löpa så smärtfritt som möjligt ska du komma ihåg att fråga hur mycket resan kostar innan du sätter dig i taxin och alltid begära kvitto på resan. För att vara säker på att få en taxi kan du boka taxi på förhand, påminner KKV och Trafi.

Efter att lagen om transportservice trädde i kraft i juli råder det fri prissättning på taxiresor. För personer som använder taxi mera sällan lönar det sig att kontrollera de grundläggande förändringarna som skett i taxitrafiken. Att komma ihåg tre väsentliga aspekter – att fråga om priset, att be om kvitto och att planera på förhand – gör det lättare att använda taxi både i vardagen och vid festtillfällen.

Pris

Priset på taxiresan kan variera t.ex. enligt tidpunkt, taxiföretag, beställningssätt och tilläggstjänster. Det centrala är att kunden vet vad resan kommer att kosta när han eller hon sätter sig i taxin eller på vilka grunder priset fastställs. Om priset på resan är högre än 100 euro måste chauffören klart och tydligt komma överens med kunden om priset på förhand.

Kvitto

Taxiresan kan ibland avvika från det överenskomna. Då fel uppstår är det viktigt att konsumenten står upp för sin rätt. Det lönar sig alltid att be om kvitto av chauffören, eftersom det underlättar i problemsituationer.

Framförhållning

Det lönar sig att boka på förhand för att vara säker på att få en taxi, speciellt på natten och utanför städerna, eftersom jourförpliktelserna slopades i och med lagförändringen.

”Om taxin beställs med en app, tas all information fram på en gång: priset visas i samband med beställningen, appen berättar vanligtvis när taxin kommer och ett elektroniskt kvitto sparas”, påminner vägtrafikdirektör Marko Sillanpää.

Du kan också bekanta dig med förändringarna i taxitrafiken med KKV:s och Trafis animationer. Animationerna ger information om förändringarna i allmänhet, hur priset på taxiresorna fastställs, taxiresande ur rörelse- och funktionshindrades synvinkel samt vad det lönar sig att göra om allt inte går som önskat.

”Taxitjänsterna är nu som vilken annan tjänst som helst, som konsumenten inte köper utan att veta priset på förhand. Konsumenten har rätt att få information om taxiresans pris eller på vilka grunder priset fastställs av taxichauffören eller förmedlingscentralen redan innan resan bekräftas eller inleds,” poängterar KKV:s jurist Jukka Kaakkola.

Ytterligare information:

För taxiresenären (Traficom)
Taxiresor (KKV)