Helsingfors tingsrätt: Top10 ansvarigt att returnera priset för resa till konsumenter

Konsumentombudsmannen biträdde fem konsumenter i en rättegång vid Helsingfors tingsrätt, där man bedömde huruvida estniska Top 10 Travel Service Oü, som förmedlade resor för norska GO International AS räkning, är ansvarigt att returnera priset för resorna till konsumenterna. Helsingfors tingsrätt ansåg i sin dom 30.11.2016 att Top10 i egenskap av förmedlare av GO International AS resor är ansvarigt för att returnera priset för resorna till konsumenterna. Domarna har vunnit laga kraft.

På grund av en konkurs år 2015 har GO International AS inte kunnat genomföra resorna eller returnera köpesumman till konsumenterna. Konsumenterna hade köpt GO International AS resor via Top 10 Travel Service Oü:s tjänster.

Eftersom Top10 är beläget i Estland, ska andra konsumenter som vill ha en returnering vända sig till Konsumenteuropa i Finland, som behandlar frågor om gränsöverskridande handel, för att få handlingsinstruktioner:

Konsumenteuropa i Finland
tfn 029 505 3090 (mån–fre kl. 9–12)

Tidigare meddelanden om ämnet: