Högsta förvaltningsdomstolen utfärdade böter till branschorganisation för förbjudna prisrekommendationer

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 14.6.2013 ratkaisun Suomen Hiusyrittäjät ry:n vuosina 2000-2006 antamista toimialayhdistyksen hintasuosituksista. Hiusyrittäjät oli valittanut markkinaoikeuden vuonna 2009 tekemästä päätöksestä KHO:een. KHO hylkäsi Hiusyrittäjien valituksen ja totesi Hiusyrittäjien rikkoneen menettelyllään kilpailulainsäädäntöä. KHO kuitenkin alensi markkinaoikeuden määräämää seuraamusmaksua.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tyytyväinen KHO:n ratkaisuun, joka vahvistaa, etteivät toimialajärjestöt saa vaikuttaa jäsenyritystensä hinnoitteluun esimerkiksi hintasuosituksia antamalla. Hintasuositukset ovat kiellettyjä, koska ne yhdenmukaistavat alalla toimivien yritysten hinnoittelua ja ovat omiaan nostamaan hintatasoa.

KHO:n päätös 14.6.2013
Kilpailuviraston tiedote 27.8.2007
Kilpailuviraston tiedote 23.12.2009

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä,  puh. 029 505 3385
sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kkv.fi