Kampanjen ”På eget ansvar” ger råd för säkrare webbköp

Finska myndigheter och andra organisationer driver kampanj på bred front för säkert nät-köpande. Konsumenters shoppande i utländska nätbutiker har ökat kraftigt under de senaste åren och Tullen har fyllts av små paket. I värsta fall är dessa inköp enligt myndigheternas observationer ”farligt skräp”. Kampanjen vill väcka konsumenter till att identifiera sitt eget ansvar: om du köper produkter direkt från länder utanför EU, är du även ansvarig för produkternas säkerhet.

Syftet med kampanjen är att ge nätshoppare redskap för hur de kan välja säkra produkter på nätet. På kampanjsidan har det samlats in produktgruppsspecifika tips på vad det är bra att nätshoppare tar i beaktande i köpsituationen.

– I nätbutikerna får man även bra och säkra produkter. När konsumenter köper produkter från nätbutiker runtom i världen krävs det framför allt nya sorters färdigheter och kunnande av dem. Konsumenten ska själv se till att produkten är säker, lämplig för sitt ändamål och att det är lagligt att hämta den till Finland, summerar Tuiri Kerttula, chef för produktavdelningen på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

I EU finns det stränga krav till exempel på säkerheten för kosmetiska produkter, leksaker, utrustning inom hälsovården och elektriska installationer samt på ämnen i livsmedel, läkemedel och kemikalier. När konsumenten själv köper produkter direkt från länder utanför EU, uppfylls dessa krav nödvändigtvis inte. I myndigheternas kännedom finns det fall där utomlands köpta laddare har startat aggressiva bränder, näringstillskott har innehållit designerdrog, kosmetiska produkter har orsakat allvarliga allergiska reaktioner och konsumenter har köpt kemikalier vars försäljning och användning av säkerhetsskäl är förbjudna inom EU.

Förutom säkerheten påminner kampanjen även om att nätbutiksinköp som är onödiga och som eventuellt innehåller skadliga kemikalier belastar miljön.

Ville Myllyrinne är kampanjens ansikte utåt. Han föreställer en försäljare som i videoreklamerna säljer kosttillskott som förtvinar testiklarna och mobiltelefonladdare som bränner ner husen. I specialaffärer träffar man knappast på en sådan försäljare eller sådana erbjudanden. Reklamerna som Myllyrinne förekommer i visas denna vecka på Yles kanaler som samhällelig reklam och i kampanjparternas sociala mediekanaler. Organisationerna som är med i kampanjen har gjort bilder för de sociala medier, som inspirerade med svart humor berättar vad de farliga produkterna i värsta fall kan åstadkomma.

Med i kampanjen är Livsmedelsverket Evira, Konsumenteuropa i Finland, Finsk Handel, Konkurrens- och konsumentverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira, Finlands miljöcentral SYKE, Strålsäkerhetscentralen STUK, Teknokemiska föreningen, Tullen, Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Kommunikationsverket.

Mer information: