KKV avslutade utredning om Digita Oy:s verksamhet

Digita Oy distribuerade åren 2014-2015 Oy Rundradion Ab:s högupplösningskanaler, det vill säga HD-kanalerna, gratis i det markbundna antennätet. I Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) utredningar framkom inget som tydde på att Digitas verksamhet skulle ha begränsat konkurrensen, så behandlingen av ärendet avslutas.

DNA Oy inlämnade en åtgärdsbegäran angående  Digita Oy till KKV i februari 2014. DNA misstänkte att Digita missbrukat sin marknadsdominerade ställning på de markbundna tv-sändningstjänsternas marknad genom att erbjuda Rundradion gratis distribution av HD-kanaler i Digitas markbundna antennät.

KKV undersökte Digitas förfarande som förbjuden prissättning under kostnadsnivån det vill säga som så kallad underprissättning. Yles HD-kanalers gratisdistribution skedde dock inte på initiativ från Digita, utan på Yles riktlinje, enligt vilken dess HD-kanaler alla var tillgängliga för alla distribuerande operatörer, till lika villkor, utan ersättning.  Distributionsoperatörerna har således inte kunnat konkurrera med priset om vem som får distribuera YLEs HD-kanaler.

Inget annat framkom i ärendet som skulle ha visat på att bakgrunden till Digitas förfarande skulle ha varit en plan för att åsidosätta en konkurrent, så KKV har upphört att utreda ärendet.