KKV godkände Altor Funds förvärv av Realia Holding

Den 15 juni 2016 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där riskkapitalfonden Altor Fund IV förvärvar Realia-koncernen, som har specialiserat sig på förvaltning av bostads- och lokaltillgångar.

Enligt KKV:s bedömning har affären inte skadliga konsekvenser för konkurrensen eftersom parterna inte har överlappande affärsverksamhet och arrangemanget inte ändrar det nuvarande marknadsläget.

Realia Holding Oy är Realia-koncernens moderbolag, vars affärsområde omfattar fastighetsförmedlings-, disponent- och fastighetsstyrningstjänster för bostadshus, bostäder och lokaler. I koncernen ingår bland annat bolagen Huoneistokeskus Oy, SKV Kiinteistövälitys Oy, Huoneistomarkkinointi Oy och HUOM Kiinteistönvälitys Oy.

Altor Fund IV är en riskkapitalfond i företagsgruppen Altor Group och fokuserar på investeringar i medelstora nordiska bolag.

KKV:s beslut publiceras senare.

Mer information: forskare Pontus Ranta, telefon 029 505 3747