KKV godkände Bolidens förvärv av Kevitsa Mining

Den 27 april 2016 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där det svenska gruv- och smältverksbolaget Boliden Mineral AB förvärvar gruvbolaget FQM Kevitsa Mining Oy.

Boliden och Kevitsa Mining har små marknadsandelar på den globala gruvmarknaden och det förekommer ingen horisontell överlappning i parternas verksamheter. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte på ett väsentligt sätt konkurrensen och orsakar inte heller betydande skadliga konkurrenseffekter.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:
Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620
fornamn.efternamn@kkv.fi