KKV godkände CapMans förvärv av Forenom

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 16.12.2016 ett företagsförvärv genom vilket kapitalplaceringsfondbolaget CapMan Abp förvärvar Majoituspalvelu Forenom Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Parterna i företagsförvärvet har endast lite överlappande affärsverksamhet på hotellmarknaden. Kapitalplaceringsfondbolaget CapManhar innehav på hotellmarknaden i huvudstadsregionen och även verksamhet på hyresmarknaden för hotell genom de fastighetsfonder bolaget förvaltar.

Forenom tillhandahåller inkvartering för sina företagskunders medarbetare och hjälper internationella medarbetare hitta boendelösningar i Finland och utlandet. Bolaget erbjuder även sina kunder möblerade lägenheter och andra inkvarteringstjänster.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Närmare information: specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620.