KKV godkände Enics förvärv av PKC Electronics

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 16.2.2017 ett företagsförvärv genom vilket Enics AG, som hör till Ahlström Capital Oy -koncernen, förvärvar PKC Electronics Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsförvärvet inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Parterna i företagsförvärvet är kontraktstillverkare av elektronik. Enics är huvudsakligen verksamt inom industrielektronik och erbjuder elektroniktillverkningstjänster från prototyper och fullskalig tillverkning till upphandling, hantering av leveranskedjan, reparationer och underhåll.

PKC Electronics är verksamt inom kontraktstillverkning av elektronik, utveckling och mobiltelefontestning. PKC Electronics har fabriker i Finland och Kina.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:
Forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi