KKV godkände Finnairs förvärv av LSG Sky Chefs Finland

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 31.3.2017 ett företagsförvärv genom vilket Finnair Abp förvärvar LSG Sky Chefs Finland Oy.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Finnair är ett flygbolag med reguljär- och semesterflyg. LSG Sky Chefs Finland tillverkar och levererar rätter huvudsakligen till Finnairs och andra flygbolags flyg med verksamhet på Helsingfors-Vanda. LSG Sky Chefs Finland ägs av Finnair, men bestämmanderätten har använts av LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH. Med företagsförvärvet övergår bestämmanderätten till Finnair.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Jenna Lampinen, tfn 029 505 3769, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.