KKV godkände företagsförvärv mellan Bravida Finland Oy och Halmesvaara Oy

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 8.7.2015 ett företagsförvärv genom vilket Bravida Finland Oy förvärvar ensamt bestämmande inflytande i Halmesvaara Oy.

Parterna i företagsförvärvet verkar i Finland på marknaden för entreprenader och underhållstjänster inom husteknik. Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.