KKV godkände företagsförvärv mellan Sentica Partners och Nesco Invest

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 17 februari 2016 ett företagsförvärv där HLRE Group Oy, som ingår i Sentica Partners Oy, förvärvade Nesco Invest Oy.

HLRE Group äger Hämeen Laaturemontti Oy, som har specialiserat sig på takrenoveringar för småhus. I samband med takrenoveringar monterar Hämeen Laaturemontti även regnvattensystem och taksäkerhetsprodukter. Koncernen Nesco tillverkar, säljer och monterar regnvattensystem och taksäkerhetsprodukter. Dessutom erbjuder koncernen Nesco takunderhållstjänster. Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:
Forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
fornamn.efternamn@kkv.fi