KKV godkände företagsförvärv mellan Suur-Savon Sähkö, Kymenlaakson Sähkö och Lappeenrannan Energia

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 2 mars 2016 ett företagsförvärv där Kyvera Oy, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy och Suur-Savon Sähkötyö Oy fusioneras till ett samriskföretag. Dessa tre är dotterbolag till Suur-Savon Sähkö Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy och Lappeenrannan Energia Oy.

KKV har utrett konkurrenseffekterna på marknaderna för byggande och underhåll av elnät, fjärrvärmenät och telenät i Finland. Enligt KKV:s utredning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen och det förorsakar inte heller betydande skadliga konkurrenseffekter på de aktuella marknaderna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:
Forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
fornamn.efternamn@kkv.fi