KKV godkände företagsförvärv mellan The Blackstone Group L.P. och Certeum Oy

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 28.10.2015 ett företagsförvärv där The Blackstone Group L.P. via Tungsten Investment S.à.r.l. skaffade ensam bestämmanderätt i Certeum Oy.

Blackstone är ett globalt kapitalinvesteringsbolag, som också erbjuder rådgivningstjänster i anslutning till finansiering. Objektet för förvärvet, Certeum, är ett fastighetsinvesteringsbolag som har specialiserat sig på köp, uthyrning och utveckling av logistik- och produktionsfastigheter.

Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet väsentligt konkurrensen på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av denna.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.