KKV godkände Fortums förvärv av Ekokem

Den 12 juli godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där Fortum Abp förvärvar bestämmanderätt över Ekokem Abp.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Energikoncernen Fortum Abp, som har verksamhet i Norden, Baltikum, Ryssland, Polen och Indien, producerar och säljer el och fjärrvärme.  Fortum utvecklar dessutom affärsverksamhet kring laddning av elfordon och kring förnybar energi.

Företaget Ekokem Abp, med verksamhet i Finland, Sverige och Danmark, har specialiserat sig på återvinning av material och avfall, på slutförvaringslösningar, marksanering och tjänster inom miljövård. Ekokem producerar el och fjärrvärme som en biprodukt av sina huvudfunktioner.

Fortum och Ekokem har överlappande verksamheter inom produktion och partiförsäljning av el och inom fjärrvärmeproduktion. Ekokems verksamhet på den aktuella marknaden är emellertid begränsad.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Pontus Ranta, telefon 029 505 3747