KKV godkände Holding AB Vagnfixarnas förvärv av Autoklinikka-bolagen

Den 26 april 2016 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där det svenska Holding AB Vagnfixarna förvärvade Autoklinikka-yhtiöt Oy, HotPaint-yhtiöt Oy och Autoklinikka Partner Oy.

Parterna i förvärvet har inte överlappande verksamheter i Finland eftersom Holding AB Vagnfixarna erbjuder tjänster inom skadereparation av motorfordon endast i Sverige. Autoklinikka-gruppens andel av service- och underhållstjänster för motorfordon är mycket liten i Finland. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte på ett väsentligt sätt konkurrensen och orsakar inte heller betydande skadliga konkurrenseffekter.

Mer information:
Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620
fornamn.efternamn@kkv.fi