KKV godkände Intera Partners förvärv av Wise Group Finland

Den 15 juli 2016 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) en affär där investmentbolaget Intera Partners Oy:s investeringsfond Intera Fund III Ky förvärvar Wise Group Finland Oy, som koncentrerat sig på konsulterings-, planerings- och byggtjänster inom husbyggnadsbranschen.

Enligt KKV:s bedömning har affären inte skadliga konsekvenser för konkurrensen eftersom parterna inte har överlappande affärsverksamhet och arrangemanget inte ändrar det nuvarande marknadsläget.

Intera Partners Oy är ett finländskt investmentbolag som investerar i finländska och nordiska företag.

Wise Group Finland Oy är ett finländskt företag som tillhandahåller konsulterings-, planerings- och byggtjänster inom husbyggnadsbranschen. Företaget verkar i Finland och Baltikum och åtar sig både nybyggnation och renoveringar. Bolaget fokuserar främst på bostadsfastigheter, kontor, affärslokaler och offentliga byggnader.

KKV:s beslut publiceras senare.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335