KKV godkände Inwido Finlands förvärv av Värmelux

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 10.5.2016 ett företagsförvärv, där fönster- och dörrtillverkaren Inwido Finland Oy förvärvar Värmelux Oy.

Värmelux dotterbolag Suomen Lämpöikkuna Oy erbjuder fönster- och dörrenoveringar under varumärket Lämpölux. Överlappningen av Inwido Finlands och Värmelux affärsverksamheter begränsas till försäljningen av fönster och dörrar, eftersom Värmelux inte själv tillverkar de dörrar och fönster som säljs i Finland. Enligt KKV:s bedömning hindrar företagsförvärvet inte på ett väsentligt sätt konkurrensen och orsakar inte heller betydande skadliga konkurrenseffekter.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620