KKV godkände Ratos förvärv av Plant Topco

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 31.10.2016 ett företagsförvärv där Ratos AB förvärvar Plant Topco AS.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland och orsakar inte heller skadliga konkurrenseffekter eftersom affären inte i praktiken ändrar på det nuvarande marknadsläget.

Ratos är ett svenskt investeringsbolag som investerar i nordiska företag.

Plant Topco är ett norskt bolag som verkar på marknaden för växter och trädgårdstillbehör och som äger Plantagen-koncernen, känd för sina trädgårdsbutiker. Plantagen har butiker i Finland, Sverige och Norge. Bolag som ägs av Ratos verkar inte på detaljmarknaden för växter och trädgårdstillbehör i Finland, och parterna i företagsförvärvet har därmed inte överlappande affärsverksamhet.

KKV:s beslut publiceras senare.

Mer information: forskare Pontus Ranta, tel. 029 505 3747