KKV godkände Tradekas förvärv av Lehtipiste

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 15.9.2016 Tradeka-Yhtiöt Oy:s förvärv av  Spondot Oy, som äger Lehtipiste Oy.

Enligt Konsument- och konkurrensverkets bedömning utgör företagsförvärvet inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland.

Tradeka-Yhtiöt Oy förvaltar Andelslaget Tradekas kärnverksamheter samt äger Tradeka-sijoitus oy, som svarar för Tradekas investeringsverksamhet, och Restel Ab, som är verksamt inom hotell- och restaurangbranschen.

Spondot Oy äger Lehtipiste Oy, som specialiserar sig på distribution av inhemska och utländska dagstidningar och tidskrifter, seriealbum, böcker, samlarföremål och kartor i Finland.

Tradeka och Lehtipiste har ingen överlappande affärsverksamhet. Lehtipiste distribuerar produkter till ca 5 800 minutförsäljningsställen. Lehtipiste levererar kvällstidningar till hotell och restauranger som ägs av Restel, men detta utgör en endast en liten del av Lehtipistes totala försäljning.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn. 029 505 3335