KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsaffären mellan YIT och Lemminkäinen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet, där Lemminkäinen Abp fusioneras med YIT Abp.

YIT är ett byggföretag som utvecklar, bygger och renoverar bostäder, affärslokaler, infrastruktur och hela områden. Lemminkäinen är ett byggföretag med verksamhet inom husbyggnation, infrastruktur och försäljning av stenmaterial.

Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan företagsförvärvet leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för husbyggnation och infrastruktur och det finns anledning till fortsatt utredning.

Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. En offentlig (endast på finska) version av beslutet publiceras om två veckor.

Mer information: forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.