KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan SOK och Stockmann Delikatessen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet, där Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Pirkanmaan Osuuskauppa, Turun osuuskauppa och Meira Nova Oy förvärvar Stockmann Oyj Abp:s affärsverksamhet Delikatessen.

Parterna i företagsförvärvet har verksamhet inom detaljhandeln med dagligvaror samt inom denna detaljhandels inköpsmarknad. SOK är centrallaget för handelslagen i S-gruppen med uppgift att främja och utveckla verksamheten för handelslagen och andra organisationer inom S-gruppen samt leda och övervaka att gruppens alla resurser används på ett effektivt sätt. HOK-Elanto, Pirkanmaan Osuuskauppa i Birkaland och Turun Osuuskauppa i Åbo är regionhandelslag som bedriver detaljhandel i butikskedjorna Prisma och S-market samt HOK-Elanto även i Alepa-kedjan och handelslagen i Åbo och Birkaland även i Sale-kedjan. Meira Nova är SOK:s helägda dotterbolag som erbjuder tjänster inom logistik och inköp av dagligvaror för verksamhetsställen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen. Affärsverksamheten Stockmann Delikatessen säljer dagligvaror i sina sex varuhus i Finland.

Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan företagsförvärvet leda till skadliga konkurrenseffekter på försäljnings- och inköpsmarknaden för detaljhandeln med dagligvaror och anser att det finns anledning att undersöka saken i detalj i en fortsatt utredning.

Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information: forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385, specialforskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.