KKV har godkänt företagsförvärvet mellan ALD Automotive och Easy KM

Den 8 juli 2014 godkände Konkurrens- och konsumentverket (KKV) ett företagsförvärv där franska ALD Automotives finländska dotterbolag Axus Finland Oy köper hela aktiestocken i Easy KM Oy av det statliga investeringsbolaget Governia Oy. Easy KM Oy erbjuder finans- och administrationstjänster i anslutning till fordon. Axus Finland Oy idkar leasingverksamhet i Finland genom bifirmorna ALD Automotive och Hertz Lease.

Enligt KKV:s utredning förhindras inte effektiv konkurrens anmärkningsvärt till följd av detta företagsförvärv. På marknaden finns tillräckligt många aktörer som erbjuder alternativ till den koncentration som uppstår genom företagsförvärvet. Tröskeln för ingripande enligt konkurrenslagen överskreds därmed inte.

Parternas affärshemligheter ingår i KKV:s beslut. Beslutet kan publiceras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.