KKV och Konsumentförbundet: Avtal som slutits i telefon träder i kraft endast med särskilt godkännande

Enligt Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Konsumentförbundet skulle telefonförsäljningens problem minska avsevärt om man i Finland tog i bruk det godkännande av avtal som direktivet om konsumentskydd gör möjligt. I det betänkande som justitieministeriet lämnat in idag anses det dock inte nödvändigt att avtalet godkänns.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Konsumentförbundet har deltagit i justitieministeriets arbetsgrupp som har berett ett förslag till genomförande av direktivet om konsumentens rättigheter. Med stöd av en av artiklarna i direktivet har en medlemsstat möjlighet att föreskriva att i telefonförsäljning binder avtalet konsumenten först när han eller hon har godkänt det skriftligt, till exempel med textmeddelande, e-post eller brev.

Justitieministeriet har kommit fram till att det inte är nödvändigt att kräva godkännande och att det inte tas i bruk i Finland. KKV och Konsumentförbundet har i justitieministeriets betänkande lämnat in en avvikande åsikt om ärendet.

”Konsumentmyndigheterna och Konsumentförbundet har blivit kontaktade nästan 7 000 gånger under de tre senaste åren om problem i telefonförsäljning. En stor del av dessa gäller situationer där konsumenterna inte alls har förstått att de under telefonsamtalet har ingått ett avtal, utan att de endast har beställt ett gratis introduktionspaket eller att de bett om ett erbjudande. Ett godkännande av avtalet skulle minska just dessa problem”, säger Konkurrens- och konsumentverkets jurist Katri Väänänen.

Telefonförsäljning används mycket för bland annat marknadsföring av hälsokostprodukter och underkläder. Utöver dem marknadsförs per telefon allt oftare också sådana komplicerade tjänster som bredbandsanslutningar, betal-TV och elavtal.

”Säljaren kan inte alltid i telefon berätta uttömmande om alla väsentliga aspekter och då förstår konsumenten inte vad han eller hon förbinder sig till. För en säljare som har provisionslön är det ofta också viktigast att få till stånd så många avtal som möjligt, varvid uppgifterna som är viktiga för köpbeslutet kan bli bristfälliga”, säger Konsumentförbundets ledande jurist Tuula Sario.

Även om lagen ger klara bestämmelser om vilka frågor som ska förklaras i telefon för konsumenten, iakttar företagen inte dem alltid. Marknadsdomstolen har på ansökan av konsumentombudsmannen 2010 förbjudit teleoperatören Saunalahti och 2011 elbolaget Market Energia att använda lagstridiga förfaranden.

Självreglering har inte heller undanröjt missförhållandena i telefonförsäljningen. Förbundet för direktmarknadsföring i Finland har utvecklat en tjänst med vilken konsumenten kan begränsa telefonförsäljning till sig själv. Utanför begränsningstjänsten blir dock många företag som inte iakttar branschens spelregler.

Många europeiska länder har tagit eller ämnar ta bekräftandet i bruk. Till exempel har bekräftandet enligt Norges konsumentombudsman minskat problemen med telefonförsäljning i Norge avsevärt. I Danmark har man för sin del en modell där telefonförsäljningen kräver ett förhandsgodkännande av konsumenten på samma sätt som elektronisk direktmarknadsföring.

Konkurrens- och konsumentverkets och Konsumentförbundets avvikande åsikt  (på finska)