KKV utreder närmare effekterna på konkurrensen av företagsförvärvet mellan Elisa och Anvia

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt utredning av det företagsförvärv där Elisa Abp skaffar bestämmanderätt i Anvia Abp.

Elisa Abp och Anvia Abp verkar på marknaden för telefon- och datakommunikationstjänster i Finland. Parternas kärnaffärsverksamhet ligger i tjänster som erbjuds i det fasta nätet och i mobilnätet. Koncentrationen har en mycket betydande ställning på denna marknad, i synnerhet på Anvias traditionella verksamhetsområde i Österbotten.

I den fortsatta utredningen undersöker man om det aktuella företagsförvärvet i väsentlig grad förhindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en väsentlig del av den på grund av att förvärvet resulterar i eller stärker en dominerande marknadsställning. KKV kan vid den fortsatta behandlingen godkänna affären som sådan, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut av den 9 januari 2015 ingår flera affärshemligheter för parterna och beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats. En offentlig version av beslutet publiceras på KKV:s webbplats omedelbart efter att den blivit färdig.