KKV:s utredning: tillsynen av Veikkaus måste förnyas

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) rapport måste tillsynen centraliseras och effektiveras för att skadorna med penningspel ska kunna förebyggas. Först därefter är det aktuellt att reda ut om det är nödvändigt att slopa det finländska monopolsystemet.

KKV har undersökt alternativen i fråga om att ordna, reglera och övervaka penningspel. Rapporten är den första delen av verkets mer omfattande penningspelsprojekt och den kommer att åtföljas av andra rapporter som publiceras under hösten.  Slutrapporten publiceras i början av 2020.

Ett licenssystem eller en kombination av ett licenssystem och ett monopolsystem tillämpas i nästan varje europeiskt land. Finland och Norge är de enda länderna i Europa som har monopol på alla penningspel. Enligt EU-lagstiftningen tillåts monopol på penningspel då skadorna som penningspelandet föranleder effektivt kan förebyggas på detta sätt. Att avkastningen från penningspel används för allmännyttiga ändamål är inte en tillräcklig grund för monopol. EU förutsätter också att penningspelsmonopolet övervakas effektivt, konsekvent och systematiskt.

Enligt KKV:s rapport uppfyller regleringen av penningspelsystemet i Finland inte kraven på effektiv tillsyn. Regleringen utförs av många olika aktörer som delvis har överlappande uppgifter. Därför är deras inbördes ansvar oklara.

”Hur omfattande det problematiska spelandet är påverkas mer av hur penningspelandet regleras än hur det har organiserats. Den nuvarande regleringen av penningspel måste först centraliseras och effektiveras. Först därefter kan man bedöma om det är nödvändigt att ändra systemet”, säger forskningschef Anu Raijas.

Med tanke på tillsynens objektivitet är det också problematiskt att förmånstagarna av avkastningen från penningspel deltar i regleringen av penningspelandet och i beslutsfattandet som gäller de viktigaste penningspelspolitiska riktlinjerna. Förmånstagarnas drivfjäder kan då vara att säkerställa mängden avkastning från penningspel snarare än att fokusera på spelproblem och förebyggandet av dessa.

I KKV:s rapport nämns de danska och svenska modellerna som exempel. I dessa länder ansvarar en aktör för regleringen. Reglerarna har också effektiva metoder som de kan använda för att säkerställa att verksamheten hos landets penningspelbolag är lagenlig.

Riskerna med penningspel bör framhävas

I Finland spelas penningspel mer än i något annat land i Europa: cirka 320 euro per person och år används till penningspel. Mest pengar används till penningautomatspel. De kan räknas höra till de skadligaste spelen eftersom risken för att de leder till spelberoende och problemspelande är stor. Penningautomatspelen framträder också klart bland kunderna vid Spelkliniken som hjälper personer med spelberoende och i de samtal som kommit in till Peluuris samtalstjänst.

I KKV:s rapport föreslås att man förutom att centralisera regleringen också skulle kunna minska skadorna med penningspel genom att informera konsumenterna tydligt om att vissa spel är förknippade med en risk för överdrivet och okontrollerat spelande. I många länder har tillgången till penningspel som man vet är skadliga begränsats.

För att förebygga spelrelaterade skador behövs också mer forskning i människors spelbeteende och konsumtionen av penningspel för att få information till exempel om hur spelandet fördelar sig mellan olika speltyper och hur omfattande det problematiska penningspelandet är.

Länk till rapporten (på finska)

Mer information: forskningschef Anu Raijas, tfn 029 505 3650 och sakkunnig Maria Pirilä, tfn 029 505 3138, fornamn.efternamn@kkv.fi