Konkurrens- och konsumentverket inleder samarbetsförhandlingar

Samarbetsförhandlingarna gäller hela personalen och kan leda till en minskning med högst 17 årsverken.

Orsaken till minskningarna är de nedskärningar som gjorts i finansieringen av Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) omkostnader. Till följd av dem har verket som mål att göra inbesparingar på cirka en miljon euro.

Behovet av personalminskning uppskattas till högst 17 personer. Vid KKV arbetar för närvarande cirka 150 anställda.

Om genomförandet av sparmålen förhandlas genom samarbetsförfarande och först under dem framgår hur besparingarna riktas på de olika funktionerna i verket.

Samarbetsförhandlingarna inleds 22.6.2015 och slutförs före mitten av september.

KKV inledde verksamheten 2013. Verket bildades genom att sammanslå Konkurrensverket och Konsumentverket.