Konkurrens- och konsumentverkets rapport: Begränsningarna i samband med coronaviruspandemin fick antalet besökare på fritidsanläggningar och kollektivresenärer att rasa

Begränsningarna för att förebygga spridningen av coronaviruset har minskat människors rörelser betydligt, särskilt när det gäller fritidsanläggningar och kollektivtrafiken. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets rapport förklaras förändringarna dock inte av någon enskild begränsning, utan det handlar om en helhet där även myndigheternas uppmaningar och rekommendationer samt människors ökade kunskap om och oro för viruset spelar in.

Konkurrens- och konsumentverket har granskat de förändringar som coronaviruspandemin lett till bland annat när det gäller antalet besökare på fritidsanläggningar, i matbutiker och på apotek, i parker samt olika trafikmedel mellan den 12 mars och den 7 maj 2020. Förändringarna i människors rörelser har kombinerats med de datum då man infört begränsningar. Rapporten har uppkommit samtidigt som Konkurrens- och konsumentverket producerat material för Vesa Vihriäläs arbetsgrupp som utvärderar coronakrisens ekonomiska konsekvenser.

Rörelsedatan baserar sig på positionsdata som Google samlat in i 131 länder och Apple-användarnas ruttsökningar från 63 olika länder. Sett utifrån dessa data har det skett liknande förändringar i människornas rörelser i Finland som i 131 länder i genomsnitt. Antalet kollektivresenärer halverades och besökare på fritidsanläggningar minskade med över en tredjedel.

Däremot minskade antalet besökare i matbutiker och på apotek i Finland och Sverige betydligt mindre än i andra länder i genomsnitt. Medan antalet besökare i 131 länder sjönk med i genomsnitt 25 procent, uppgick minskningen i Finland till 11 procent och i Sverige, där begränsningsåtgärderna varit betydligt lindrigare än i andra länder, endast till fyra procent. Finland och Sverige avviker från många andra länder också genom att antalet besökare i parker ökade med över 50 procent i båda länderna, medan antalet i andra länder sjönk med i genomsnitt 27 procent. Skillnaderna förklaras till stor del av att många länder haft utegångsförbud.

Förändringarna förklaras inte av begränsningarna i sig

Av rapporten framgår att begränsningarna skiljer sig mellan olika länder i fråga om hur stränga de är och när de införts. Till exempel i Finland och Sverige var förändringarna i människors rörelser mycket likartade fram till den 17 mars 2020, då Finland införde strängare begränsningsåtgärder och stängde offentliga lokaler. I Danmark, Estland och Norge har begränsningarna varit ungefär lika stränga som i Finland och de har skärpts ungefär samtidigt.

Det går dock inte att bevisa att en viss begränsning direkt skulle ha påverkat användningen av vissa tjänster. Eftersom man har infört flera begränsningar vid samma tidpunkt är det svårt att urskilja effekten av en enskild begränsning. Dessutom kan människors rörelser också ha påverkats av myndigheternas rekommendationer och uppmaningar samt medborgarnas uppfattning om situationens allvar och hotet från viruset.

Konkurrens- och konsumentverkets rapport Koronan ja rajoitustoimien vaikutukset liikkumiseen (på finska)

Mer information:

Special ekonomist Antti Sieppi, tfn 029 505 3045,
Ekonomist Miika Heinonen, tfn 029 505 3077,
fornamn.efternamn@kkv.fi